Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej
 ul. Świdnicka 38
58-200 Dzierżoniów

NIP

 882 19 57 973

REGON  8915 48 067
Nr konta bankowego  41 9527 0007 0036 1390 2000 0001
   
Kontakt telefoniczny:  
Halina Pezowicz: 605 205 310
Zofia Mirek: 600 822 729
Kontakt e–mail: zofiami@wp.pl
 
Administrator strony WWW:  
Barbara Lemańska,
e-mail: blk60@wp.pl.

.